Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Германия

Vecoplan AG

Represented by Gebruder Paschev

 

Vecoplan

For over 40 years now, we have been pursuing the continuous development of timber and recycling technology for our customers with passion and commitment, and have become one of the most versatile companies in the industry. We have a wide range of expertise in the development, manufacturing, conveying and processing of wood and secondary raw materials, and are thus ideally equipped to develop successful business solutions and tailor-made processing plants in partnership with our customers. To ensure that we also offer you optimum service, we have structured our competencies according to individual markets.

Vecoplan1