Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Frigorbox

Представени от Quatrogi

Компанията FRIGOR-BOX е предлага на своите клиенти широка гама от продукти за нуждите на хранително-вкусовата промишленост. Панели, изолиращи врати, малки и средни хладилни помещения, промишлени хладилни складове и хладилни агрегати, чилъри и фризери, тунели за бързо замразяване.

BoxBox1