Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Termogamma

Представени от Quatrogi

ТЕРМОГАМА предлага на пазара първокласни системи за когенерация и тригенерация, оползотворяване на отпадната топлина и ефективно промишлено охлаждане, наред с други системи за енергийна ефективност за индустрията и за битови клиенти. Италианската инженерна компания със собствена производствена база в района на Милано консултира своите клиенти за оптимизиране на потреблението на енергия. След намирането на технически изпълнимо и икономически изгодно решение за клиента, фирмата проектира, произвежда, инсталира и поддържа индивидуалната система, която в крайна сметка води до намалено потребление на електрическа енергия.

Клиентите, които избират Термогама имат до себе си надежден партньор и дългосрочна помощ, която не спира с продажбата и монтажа на продуктите.