Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Enerstenos gamyba

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D10

Enerstenos gamyba
Описание:

Represented by Enerstena

“Enerstena” has its own more than 7500 m2 of manufacturing facilities intended for energy and industry; it has excellent and modern equipment. Special attention is given to quality. Modern equipment of rolling, bending, welding, preparation of surfaces, plasma cutting, painting and cutting is used in the process of manufacture of products. We have acquired modern welding facilities allowing applying the modern methods of welding. The materials used in production have certificates certifying quality which meet the requirements of the standard EN 10204.
All welders working in the company are being periodically assessed by the third party according to the requirements of the standards EN ISO 9606-1 and EN ISO 14732, and the technologist of the company is awarded with a certificate of European Welding Engineer. The company is certified according to the standard of quality requirements for fusion welding of metallic materials EN ISO 3834-3.
Since June in 2013 JSC “Enerstena” has been enrolled in the list of “Vd TÜV Association” as a manufacturer meeting the requirements of welding quality in the production of pressure equipment according to the requirements of standards EN 13445, EN 12953, EN ISO 3834-3 and other documents regulating the production of pressure equipment. Only three companies from the Baltic States producing the pressure equipment are enrolled in this list.
System “LEAN” 5S is being implemented in the factory with its help efficiency of work and quality is being increased.
"Enerstena" places CE mark on manufactured pressure equipment according to Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED).
The company when constructing objects all or part of equipment and products manufactures according to the projects presented by specialists or customers of JSC “Enerstena”.
New and qualitative technologies, long-lived experience and highly qualified engineering-technical personnel guarantees the competitive ability of JSC “Enerstena”. Our goal is to satisfy all the needs of our customers. The being manufactured production and the being provided services have been positively evaluated by many Lithuanian companies, consequently we extend our activity outside the borders of the Republic of Lithuania.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Enerstenos gamyba

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.