Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Литва

Enerstenos projektavimas

Represented by Enerstena

SC "Enerstena" started its activities on the Lithuanian energy economy modernization. Then the company designing services purchased from subcontractors, but over time it has become less effective. Energy projects crucial for the success of such factors as the selection of rational technical solutions, professionalism, performance and timely performed. To ensure this, the JSC "Enerstena took the decision to create their own design team, which is in 2010. It began independent design work. 2016. 1 April. established a separate, already dozens of "Enerstena Group" closed joint-stock company - "Enerstena design.