Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Литва

Termotechnika

Represented by Enerstena

 

JSC "Termoetchnika" is trading in equipment for energy and industrial object systems, consulting and supply. The company is owned by JSC "Enerstena" group.

We offer a modern, high-quality equipment for industry and energy.

We represent "ARI Armaturen, Belman Production A / S, IGEM GmbH, Flowserve Gestra AG, GIA Premix AB, Membrane GmbH, Ferroli SpA, JUDAH WATERTREATMENT GmbH companies.

We supply chemical reagents for the chemical preparation of technical water.