Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Литва

Enerstena VS

Групата компании "Enerstena" е добре позната на енергийния сектор в Литва, като тя е известна със своите технологии за отопление на биомаса. Работи на енергийния пазар от 2002  насам.
Групата компании търси сътрудници във всички Балкански страни.