Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

NIBE Climate Solutions AB

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C6

NIBE Climate Solutions AB
Описание:Represented by Termopompeni sistemi
NIBE in the home – Comfort, convenience and peace of mind


Many of the convenient products used in our homes today have a component from NIBE or are a NIBE product. We work continuously to create sustainable energy solutions, helping reduce energy consumption for our customers and for society at large.

NIBE in large properties – We heat and cool

Large buildings require large investments in heating equipment and indoor climate comfort. NIBE offers various alternative products and concept solutions for large properties such as apartment blocks, industrial and agricultural premises, hotels, churches and even stately homes.

NIBE in Industry – We measure, control and heat

NIBE is a partner to many companies in a wide range of industries, developing and manufacturing components and systems for measurement, control and heating that offer various solutions for a host of specific products.

NIBE enhances energy efficiency – We help to enhance energy efficiency and sustainable development

Today one of the main objectives of most product development activities is to make more efficient use of energy, not only in the products developed, but also throughout the production process itself.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::NIBE Climate Solutions AB

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.