Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
САЩ

SPX Cooling Technologies

Represented by Filter

SPX Cooling Technologies, Inc. is a leading global manufacturer of cooling towers, evaporative fluid coolers, evaporative condensers and air cooled heat exchangers. For more than a century, we have provided exceptional quality equipment and service to the power generation, industrial, refrigeration, and HVAC markets.

With more than 150 offices, subsidiaries, and partners worldwide, we have the global reach and local services necessary to deliver solutions for our customers.