Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Крест Груп

КРЕСТ ГРУП  е  българска компания с 18 годишен опит в сектор рециклираща индустрия и комплексно оборудване , специализирана в инженеринг и консултантско-развойна дейност , иновационни технологии и внедряването им  за рециклиране на пластмаси , дърво , метал ,  текстил , хартия , гума ,електрическо и електронно оборудване ,  лампи ,  почва ,  строителни , битови , медицински  отпадъци , , както и в сферата на компостирането  и биогоривата.

Екипът ни вече е с много сериозен и международен опит , и изпълнява професионално предизвикателни проекти с адекватни високотехнологични иновативни комплексни решения за постигане максимални резултати, изготвя точни финансово-производствени анализи, предлага и реализира най-ефективната стратегия и оборудване , като  гарантира безупречна работа , поддържане на необходимите добри производствени параметри и спокойствие на нашите клиенти в страната и чужбина.