Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Крест Груп

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C3

Описание:

КРЕСТ ГРУП  е  българска компания с 18 годишен опит в сектор рециклираща индустрия и комплексно оборудване , специализирана в инженеринг и консултантско-развойна дейност , иновационни технологии и внедряването им  за рециклиране на пластмаси , дърво , метал ,  текстил , хартия , гума ,електрическо и електронно оборудване ,  лампи ,  почва ,  строителни , битови , медицински  отпадъци , , както и в сферата на компостирането  и биогоривата.

Екипът ни вече е с много сериозен и международен опит , и изпълнява професионално предизвикателни проекти с адекватни високотехнологични иновативни комплексни решения за постигане максимални резултати, изготвя точни финансово-производствени анализи, предлага и реализира най-ефективната стратегия и оборудване , като  гарантира безупречна работа , поддържане на необходимите добри производствени параметри и спокойствие на нашите клиенти в страната и чужбина.            
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Крест Груп

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.