Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Джададжи Еоод

Продукти:
Биомас бойлер Kara Energy Systems

Биомас бойлер Kara Energy Systems

KARA Energy Systems е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и другa биомаса с над 100-годишен опит...

Spaans Babcock Винтова турбина и винтова помпа

Spaans Babcock Винтова турбина и винтова помпа

За повече от 125 години Spaans Babcock е известна като производител на най-голямите, високо качествени, тежкотоварни, винтови помпа и винтови турбини...Джададжи е Българска компания, работеща върху доставянето на решения за чиста енергия (слънчева, вятърна,бомаса, геотермална,хидро енергия и енергийна ефективност), които целят финансов, екологичен и социален ефект вече над 10 години.