Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Словакия

Финесон ООД

Продукти:
БАКТИ+

БАКТИ+

Силата на природата Предназначен за пречистване на отпадъчни води в септични и помийни ями, външни тоалетни, мазноуловители, сухи тоалетни, дренажни тръби и канали, пречиствателни станции за отпадъчни води...

БИО КЛИЙНЪР

БИО КЛИЙНЪР

Биологично-активна рецепта. Описание: Микробиологичен почистващ препарат за подове и санитарни съоръжения...

Стейн Одор Елиминатор

Стейн Одор Елиминатор

Предназначение: Премахва урината, животинските петна и миризмите в бани, тоалетни, портативни тоалетни, както и килими, мека мебел, текстил, пердета, дрехи, носилки, спално бельо и др...

Био Компoст

Био Компoст

Биологичен ускорител на компостирането Био Компoст е високо ефективен биологичен продукт, ускоряващ разграждането на органичните вещества в градинските компости...

ЕЛИМИНАТОР НА МАЗНИНИ

ЕЛИМИНАТОР НА МАЗНИНИ

Поддръжка на мазноуловители, сифони, тръби, отмасляване…

Финесон ООД - Микроорганизми, биоактиватори, Бактерии и Ензими подръжка на битово отпадъчни води