Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Германия

Jehmlich GmbH

Represented by Crest Group

JEHMLICH is the customized solutions specialist for industrial milling in the chemical, pharma, food, plastics and commodities industries. With our engineering and modern manufacturing we deliver customized, cGMP-compliant fine grinding plants, special industrial mills, pre-grinding plants, crushers and units for homogenizing and separating in compact and industrial scale. Since 1919, we are mastering complex customer projects globally.

We deliver

  • Mills in cGMP and industrial design,

  • Turnkey grinding plants for cGMP and industrial processes,

  • Single mills and breakers as components,

  • Fully customized solutions.

JEHMLICH machines and plants are, as required, ATEX compliant, are in accordance with FDA and EU food-grade manufacturing and cGMP regulations and comply with the EU Machinery Directive 2006/42/EG and current accident prevention provisions (UVV).