Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

RUF GmbH

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C3

RUF GmbH
Описание:

Represented by Crest Group

 

RUF briquetting systems: innovative, individual, international.
Being a machine builder and the market leader in the field of briquetting, the Ruf GmbH & Co. KG has successfully been specialising in the development and production of briquetting presses for 30 years now. We deliver customers throughout Germany and in over 100 countries worldwide with innovative and individual solutions for briquetting all manner of materials.

100% "Power made in Germany"
As the leading provider of systematic briquetting solutions sustainability is at the focus of our machine manufacturing Bavarian family businness. A long service life and the low degree of wear and tear both conserve resources and vouch for our high quality standards. Evident in everything from the precise assembly of individual components to the robust design and construction: RUF machines are built for heavy-duty tasks, operating around the clock. 

Everything under one roof
We are a full service provider, delivering comprehensive, expert advice and support for all aspects of briquetting – from consulting and the planning of your specific briquette solution, through to construction, installation, commissioning, maintenance and inspection of your new equipment.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::RUF GmbH

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.