Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Eurosystem

Представени от Quatroqi

EUROSYSTEM е компания, която присъства в цяла Италия. Основана е през 2006 г., но бързо успява да се наложи на пазара, благодарение на дългогодишния опит на основателя в тази област. Компанията проектира и произвежда системи за разпределение на въздуха за индустриални и битови приложения.