Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Ferretto

Представени от Quatroqi
Ferretto Group SpA е италианска компания за производство на стелажи, мецанини и автоматични системи за съхранение.
Компанията, основана във Виченца през 1956 г. и е изцяло притежавана от семейството Ferretto, лидер в сектора, който може да предостави пълен набор от решения за всички нужди за съхранение и подаване. клоновете на фирмата, които се отнасят до важни исторически италиански марки:  Armes за метал стелажи и мецанин, Promag за автоматични системи за складиране и Bertello за вертикални, въртящи и компактни мобилни системи за съхранение. Други области на групата развиват инженерни софтуерни решения.