Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Guidetti S.r.L

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: C3

Guidetti S.r.L
Описание:
Represented by Crest Group GUIDETTI S.r.l. Company was born in the 80s with the goal to find solutions to recycling needs of nowadays Society. Our Company is basically aimed at the researching and developing of innovative products in the fields of industrial scraps recycling and inerts' crushing. The machines are designed and projected according to users' needs to give the right answer to scraps' treatment and materials' recovery. These are the leading reasons for customers' total fulfillment as evidenced in different levels: Economy: profits coming from different sources: time saving in terms of manpower with consequent economic and financial profitability; Ecology: recovery of materials, dry system; Innovation: unique innovative machines. They are made according to parameters of compact dimensions and weight thus allowing great mobility and easy installation in several fields (Industry, Building construction). The wide range of machines has been designed by a technical staff managed by the projector Mr. Mauro Guidetti. The manufacturing process is realized at our premises by highly qualified personnel who directly follow step by step the phases of assembling, testing, and final control. Guidetti's trading net covers a large territory both national and International. GUIDETTI studies for research and developments will increase in order to maximize the number of products that can be recovered to contribute to environmental saving.
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Guidetti S.r.L

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.