Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Италия

Omer-Ecology S.r.l

Represented by Crest Group

Our well-established expertise in the field of mechanical precision components and equipment comes from many years of experience and high levels of professionalism. The know-how, the professional commitment and experience of our technicians can deal with any requests, promptly responding to give the best solution for milling, turning and fabrication works for any medium to large size parts.

 

Research, continuous technological evolution and precise  service provided to customers are the elements that make Omer Ecology Srl a reliable reality that can fully satisfy any technical need or consultation.

 

OMER ECOLOGY SRL IS INDEED THE IDEAL PARTNER TO DEVELOP A COMPLETE  RECYCLING SYSTEMS. 

 

We design and build complete recycling systems for:

  • End-of-Life Tyres
  • WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
  • MSW (Municipal Solid Waste and industrial)
  • MSW (Municipal Solid Waste consisting of organic)
  • Recovery of BIOMASS (chipping mills and pelletizing)
  • Industrial vacuum systems
  •