Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Литва

Radviliskis JSC

Represented by Crest Group
 
JSC “Radviliskis Machine Factory” was established in 1949. It is the only factory in Baltic states which designs and produces equipment for pellets production. The factory also manufactures agricultural equipment and processes a variety of metalwork operations. 
 
Our products include: straw shredding and pellet producing equipment sets SSGL-1, pellet press OGM-1,5A, combines for picking berries USK-1 “JOVARAS”, seed treating equipment SBI-1, grain mills, fertilizer spreaders, mowers and other.
 
The factory is capable of carrying out various types of metal processing.
 
Our priority - high quality products and services. Products are certified and meet the EU requirements.