Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Холандия

Spaans Babcock

Spaans Babcock has over a hundred years of experience in designing and building water and waste water treatment equipment.
Quality has always been our prime consideration and has earned our sound reputation.

Spaans Babcock designs, produces and installs installations for waste water treatment plants and water management.
 

Main products are Screw Pumps, Aerators and Fine Screens and Screw Generators. Please use the menu on your left to find more information on the products and their applications.