Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Украйна

PC RPC RadiyПубличната компания "Корпорация за Изследвания и Производство Radiy" (PC RPC Radiy) е основана през 1954 година.
Компанията е най-големият производител в бившия СССР на телевизионна техника, мобилни телевизионни станции и оборудване за кабелна телевизия.
В края на 70-те години, компанията произвежда оборудване за телевизионни системи, с които се осъществяват телевизионните предавания и радиоизлъчване на Олимпийските игри през 1980 година в Москва.

Фирмата работи в ядрената област от 1995 година. В рамките на този период, PC RPC "Radiy" заема стабилна позиция сред доставчиците на оборудване за атомни електроцентрали и спечелва уважението и доверието на клиентите.
Продуктите на компанията са въведени в експлоатация във всички атомни електроцентрали в Украйна, захранващи блокове от Източна Европа, Латинска и Северна Америка.

В основата за развитието на PC RPC "Radiy" са съвременните стратегии и ефективното използване на нейните собствени ресурси.
Компанията търси сътрудници в България и Македония.