Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Лумина ООД

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: A14

Лумина ООД
Описание:Системи за управление и автоматизация на сгради /Building Management Systems: Helvar, Reverberi, Inventronics. Компоненти за LED осветителни системи: Citizen LED модули, LED Драйвери Invnetronics, Helvar. Осветителни тела за улично и индустриално осветление с висока енергийна ефективност .

Динамични системи за по-добро и близко до естествено осветление Human Centric Lighting and Light over Time. Свързани системи Connecting controls. Енергоефективни решения.

Техничско LED Осветление: Fagerhult, Regent, Reggiani, Led-Linear. LED осветеление за парници. Интелигентни системи за управление на улично и тунелно осветление: Reverberi. Аварийно и евакуационнно освелтение: TRQ.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Лумина ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.