Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Лумина ООДСистеми за управление и автоматизация на сгради /Building Management Systems: Helvar, Reverberi, Inventronics. Компоненти за LED осветителни системи: Citizen LED модули, LED Драйвери Invnetronics, Helvar. Осветителни тела за улично и индустриално осветление с висока енергийна ефективност .

Динамични системи за по-добро и близко до естествено осветление Human Centric Lighting and Light over Time. Свързани системи Connecting controls. Енергоефективни решения.

Техничско LED Осветление: Fagerhult, Regent, Reggiani, Led-Linear. LED осветеление за парници. Интелигентни системи за управление на улично и тунелно осветление: Reverberi. Аварийно и евакуационнно освелтение: TRQ.