Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Германия

Amandus Kahl GmbH & Co. KGПелетиращи съоръжения за дървесни пелети KAHL
Производствените мощности на повечето съоръжения варират между 1.5 и 8 т/ч на преса.
По-малките инсталации също работят ефективно. По-големите инсталации до 60 т/ч са предвидени за промишлено производство на пелети.
Компанията търси сътрудници във всички Балкански страни.