Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Чехия

ЕнергомониторПредставител за България :   Енергомонитор България- ЕНЕРГБГ ДЗЗД

Уебсайт: www.energomonitor.bg

Еmail: bulgaria@energomonitor.bg

Енергомонитор България е интелигентната автоматизирана система за контрол на енергийните разходи в домове, офиси, училища и др. (IoT) . 

Енергомонитор Ви осигурява предоставянето на данни в реално време за консумацията на електроенергия, природен газ и вода, както и данни за разходите за тези комунални услуги. Информацията може да се наблюдава на всяко устройство снабдено с интернет- компютър, лаптоп, таблет или телефон.

Енергомонитор Ви позволява още наблюдение в реално време на значими за човешкото здраве и комфорт фактори, като външна и вътрешна температура, нива на СО2 и влажност в помещенията, които искате да наблюдавате.

Енергомонитор Ви гарантира умно потребление на енергийните и природни ресурси, спестяване, спокойствие, сигурност и по-чиста среда за живеене.