Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Енергийна Агенция - ПловдивЕнергийна агенция – Пловдив разработва енергийни и екологични анализи и прогнози, стратегии, програми и планове за действие за общини. Извършва предпроектни проучвания, демонстрационни и пилотни ЕЕ & ВЕИ проекти за умни сгради и устойчив транспорт в интелигентни градове с национални и европейски партньори.