Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

ПрофисБГ

Кофи и контейнери за смет и разделно събиране на отпадъци; хидравлични преси за балирането им; съдове за компостиране; оборудване за паркове и градини, метални шкафове и гардероби; сорбенти за масла и химикали; пречистване на отпадъчни води