Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

М&М Фрут ООД

М и М ФРУТ ООД е доставчик на пластмасови изделия,обслужващи различни сектори от икономиката като екология,селско стопанство,индустрия.Предлагаме съдове за събиране на различни видове отпадъци-битови,разделни,био,отговарящи на европейските изисквания

Фирмата търси сътрудници в Сърбия, Македония