Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Център за енергийна ефективност ЕнЕфектЕнЕфект е най-старата неправителствена организация в страната, работеща в областта на устойчивото енергийно развитие. Основните й дейности са енергийни обследвания и сертифициране, обучения, проучвания и анализи в редица международни проекти. Партньори на ЕнЕфект в проектите: Камара на строителите в България, Национална агенция за професионално образование и обучение,Институт Пасивна къща – Дармщат,Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Русе    , Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) – Плевен,Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” (София) ,Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" (София)
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект търси сътрудници в Австрия, Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Сърбия, Словения