Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Софийска професионална гимназия по електроника

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: D3

Описание:

Професионалната подготовка включва обучение по 4 професии / 6 специалности/ сред  които е и професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност " Възобновяеми енергийни източници".

СПГЕ е партньор в консорциум от 7 държави по проект Install+RES на  европейска програма "Интелигентна енергия за Европа" за 2010 -2013г. Име на проекта: "Обучителни курсове за инсталатори на маломощни системи отвъзобновяеми енергийни източници върху сгради". Той предвижда да сепровеждат широкопризнати и утвърдени обучителни курсове за квалифициране исертифициране на инсталатори на системи от ВЕИ като соларни системи за топлавода и фотоволтаични системи, термопомпи, биомаса в няколко европейскидържави: България, Гърция, Италия, Полша и Словения.
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Софийска професионална гимназия по електроника

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.