Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Иновация Норвегия – София

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: B19

Иновация Норвегия – София
Описание:

„Иновации в зелената индустрия“ в България  е програмна област в рамките на  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Norway Grants) и допринася за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство (ЕИП ) и за задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия.

Целта на програмата е  подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Mотото на програмата  е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“.  Всички проекти, финансирани в рамките на програмата имат за цел подобряване на екологичните аспекти в дейността на предприятията.

11,5 милиона евро са одобрени за изпълнението на  32 проекта за озеленяване на бизнеса в България. Дейностите по проектите са основно разработване, внедряване, инвестиции и обучение, свързани с екологични  технологии; иновативни екологосъобразни продукти и услуги;  намаляване и повторно използване на отпадъците; инициативи, свързани с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес операции, както и повишаване на ефективността на ресурсите чрез системи и процеси на иновации.

Срокът за изпълнение на проектите беше 30 април 2016.
Програмен оператор е държавната агенция „Иновация Норвегия” към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Иновация Норвегия отговаря изцяло за развитието и изпълнението на програмата, което включва също оценка и подбор на проектните предложения, сключване на проектните договори, мониторинг на одобрените проекти, сертифициране на разходите и извършване на плащания.
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Иновация Норвегия – София

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.