Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Аквамат 2000 ООД

 

Аквамат 2000 е компания с 15 годишен опит и традиции в изграждането на напоителни системи за селскостопански площи, паркови и градински зони, стадиони и оранжерии. В допълнение на поливните системи фирмата е специализирала в индустриални решения за оросяване и мъглуване срещу запрашаване и борба с неприятните миризми.