Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Хайтек ООД

Проект
Зелена енергия от биомаса


Проектът има за цел да бъде въведена нова екологична технология за производство на био гориво, посредством преработката на отпадъчен дървесен материал и биомаса. Основни предимства на горивата от биомаса са оползотворяването на отпадъци от други производства и екологичността- пълното и чисто изгаряне в сравнение с другите горива. Изпълнението на проекта ще доведе до изграждане и въвеждане в експлоатация на предприятие за производство на пелети и брикети с капацитет до 14 000 тона продукция годишно. Новото производството в селски район с висок процент на безработни ще отвори 15 нови работни места и това ще доведе до по-добра икономическа ситуация в региона.