Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Зала 1
B19
България

Хайтек ООД

Проект
Зелена енергия от биомаса


Проектът има за цел да бъде въведена нова екологична технология за производство на био гориво, посредством преработката на отпадъчен дървесен материал и биомаса. Основни предимства на горивата от биомаса са оползотворяването на отпадъци от други производства и екологичността- пълното и чисто изгаряне в сравнение с другите горива. Изпълнението на проекта ще доведе до изграждане и въвеждане в експлоатация на предприятие за производство на пелети и брикети с капацитет до 14 000 тона продукция годишно. Новото производството в селски район с висок процент на безработни ще отвори 15 нови работни места и това ще доведе до по-добра икономическа ситуация в региона.