Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Атлантикуей ЕООД

Проект
Ефективно използване на материалите и озеленяване на бизнеса на Атлантикуей ЕООД


Компанията ще инвестира в нова производствена линия за пелети, което ще позволи по-добро и бързо използване на отпадъчния  дървен материал. В допълнение, новата линия ще увеличи производствения капацитет, като по този начин  ще позволи да се оползотворяват всички отпадъци от дървен материал от основното производство. Новата производствена линия ще допринесе за нарастването на капацитета, по-добро използване на материалите и повишаване на конкурентоспособността на компанията. Ремонтираната производствена сграда и новото  оборудване  ще създадат по-добри условия на труд, като по този начин ще се приложат принципите на корпоративната социална отговорност.