Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
България

Черноморско злато АД

Проект

Мерки за енергийна ефективност  за устойчиво разивитие в "Черноморско злато" АД


Целта на проекта е да се повиши ефективността и озеленяването на производствения процес на дружеството чрез топлоизолация. Проектът ще доведе до намаляване на топлинните загуби и разхода на енергия. Мерките за енергийна ефективност ще допринесат за подобряване на енергийния баланс на дружеството. В екологично отношение това означава спестяване на 262 тона емисии  CO2 годишно. Мерките за енергийна ефективност в компанията също така ще осигурят добри условия на труд, намаляване на процента на дефектни продукти и спестяване на ресурси".