Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

Partitalia S.r.l.

 

Изложение » Зала - 1; Номер на щанда: А10

Partitalia S.r.l.
Описание:

Set up in 2001 , Partitalia became since the beginning market leader in the personalization of smart cards and RIFD tags. In 2007 started the development and manufacturing of its own RIFD readers. Within the years Partitalia has gained more and more experience in waste management application, becoming actually one of the most referenced and specialized RFID hardware providers for waste identification, with specific dedicated products and solutions. Partitalia provides reliable and complete RIFD hardware solutions for waste identification and waste collection tracking.From tags and labels for bins and bags to wearable and fixed readers respectively to be worn by the operator or installed on collection vehicles, all connected to a cloud database that shows in real time the relevant details (date, place, time, reader ID, etc) Other branches of activities are IoT, Car Parking and Industry 4.0
 

Please check out the video, to see an implementation of our product: https://www.youtube.com/watch?v=U-d5G29xhQ0

Please check out the video, to see an implementation of our product:  Please check out the video, to see an implementation of our product: 
Всички новини за фирмата:
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Partitalia S.r.l.

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.