Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
Швейцария

Hitachi Zosen Inova

Създадена от бившата Von Roll Inova, базираната в Цюрих компания Hitachi Zosen Inova (HZI) функционира като част от групата HITZ и е световен лидер в производството на енергия от отпадъци. Дъщерни дружества в няколко части на света допринасят за това HZI  да работи в тясно сътрудничество със своите клиенти.