Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Австрия

Komptech GmbH

Komptech е водеща международна компания, предоставяща технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за обработка на биомасата като възобновяем енергиен източник.

Продуктовата гама на фирмата включва над 30 различни видове машини, които покриват всички ключови етапи от процеса в съвременната обработка на отпадъците - раздробяване, сепариране и биологично третиране.

Чрез комбиниране на подходящите продукти  от нашето собствено портфолио, с доказали своето качество компоненти от други водещи производители, ние сме в състояние да предлагаме решения за справяне със сложни предизвикателства.

Фокусът се поставя винаги върху иновативни технологии и решения, които гарантират максимална полза за клиента.