Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
България

Куатроджи ЕООД

 


КуатроДжи доставя италиански системи за когенерация и тригенерация, високоефективно охлаждане и оползотворяване на отпадна топлина в промишлените процеси, когенерация от биомаса и биогаз и други решения за енергийна ефективност по индивидуален проект.

Фирмата търси сътрудници в България, Македония, Гърция, Сърбия, Румъния, Полша