Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Италия

Mita

Представени от КуатроДжи

Основана през 1960 г. в Милано, MITA проектира, произвежда и продава фабрично монтирани отворени и затворени охладителни кули за граждански и промишлени води, изпарителни кондензатори, изпарителни климатици (адиабатни охладители) и цялостни системи за промишлено охлаждане.