Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
Германия

Amandus Kahl GmbH & Co. KG

Пелетиращи съоръжения за дървесни пелети KAHL
Производствените мощности на повечето съоръжения варират между 1.5 и 8 т/ч на преса.
По-малките инсталации също работят ефективно. По-големите инсталации до 60 т/ч са предвидени за промишлено производство на пелети.
Компанията търси сътрудници във всички Балкански страни.