Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
Финландия

MOLOK OY

Molok Oy е финландска компания, изобретател на системата Deep Collection®. Контейнерът за отпадъци Molok® Deep Collection® е икономично, чисто, безопасно и икономично решение за ефективно и екологосъобразно събиране на отпадъци.

Системата е с вертикална конструкция, в която контейнерите са заровени на около 1,5 м под земята, като само 40% се вижда. Монтират се в градове, села, паркове и училища и т.н.  Снижава разходите за извозване на отпадъците с 30% в сравнение с тези на надземните контейнери.

По-ниската температура на подземните пластове облекчава проблема с миризмите, характерни за пунктовете за събиране на отпадъци при топло време.

Deep Collection® е най-добрият вариант, когато се изисква най-ефективното и икономично рециклиране и разделно събиране на  няколко различни вида отпадъци -  хартия, картон, метал, стъкло и органични отпадъци.

Един контейнер от 5 m3 Molok® Deep Collection ™ е еквивалентен на осем до десет 660l надземни коша за боклук в зависимост от събраните отпадъчни фракции и тяхната плътност.  Уплътняването чрез гравитация може да увеличи капацитета за събиране на отпадъците с около 20%.