Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Костинброд Еко АД

Регионално депо Костинброд е един добър пример за публично-частно партньорство в България. То е собственост на община Костинброд и белгийски инвеститори. Съвместното им дружество Костинброд еко АД е създадено през 2009 година и вече 8 години  работи устойчиво. Дружеството успешно построи първи етап на модерно регионално депо, експлоатира го екологосъобразно и най-вече генерира средства за финансиране на изграждането на втора клетка за депониране на отпадъци, която вече е готова и стартира експлоатация.

Регионалното съоръжение притежава всички необходими разрешителни документи и е с площ от 185 декара. Площадката е с голям потенциал за развитие - тя предлага възможности за интегрирано управление на отпадъците и изграждане на нови съоръжения за третиране и рециклиране на отпадъци. Площадката е разположена на 12 км от Костинброд и на около 15 км от северната скоростна тангента на София. Дружеството предлага възможности за партниране с инвеститори на съоръжения за управление на отпадъците, като осигурява минимизиране на разходите за обезвреждане на остатъчните отпадъци и спестяване на транспортни разходи.

Екипът на дружеството е акумулирал много опит в издаването на разрешителни документи и експлоатацията на съоръжения за третиране на отпадъците и предлага инженерингови консултации и познаване на локалната бизнес среда в управлението на отпадъците. Не на последно място, предлагаме нормативно и практическо обучение на новоназначен персонал на депа и съоръжения за третиране на отпадъци, както и подготовка на нормативната експлоатационна документация.