Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
Белгия

VYNCKE N.V.VYNCKE предлага решения за енергийна ефективност, произведени от биомаса, в дървообработващата промишленост, агро и хранително-вкусовата промишленост и инвеститорите в областта на възобновяемите енергийни източници, които използват различни видове твърди горива. Гамата от решения включва топлинна енергия във всяка комбинация от пара, гореща вода, топлинно масло и горещ газ (1-100 MWth).