Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими индустрията, общините и домовете.
Зала 5
България

Енвайранментал Проджект Мениджмънт АД

Енвайранментал Проджект мениджмънт / ЕПМ / АД е дружеството, правоприемник на Мариус Педерсен ЕАД. Основни акционери в ЕПМ АД са водещите белгийски строителни компании Кордеел инвест и Имаско, представлявани в България от Кордеел България ЕАД. ЕПМ АД е партньор на всички инвеститори в проекти за управление на отпадъците. Основната ни дейност е разработване и управление на проекти за обезвреждане на отпадъци – проектиране, строителство, експлоатация, финансиране.