Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Балканика Енерджи АД

Инженеринг и консултиране за опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации, суха и течна ферментация, очистка на газ.