Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Германия

STEINERT GmbH

STEINERT GmbH предлага иновативни решения за сепариране на различни материали, при което рентабилността се увеличава благодарение на по-доброто възстановяване и намаляване на оперативните разходи.   Глобални и персонални решения за сортиране на метали от неметали, метали и пластмаса сортирани по тип, дървен материал, хартия, стъкло, промишлени рециклирани материали, отпадъчни материали и остатъци, както и по форма на частици.   При третиране на вторични и първични суровини STEINERT работи освен в сферата възобновяване на ресурси, също и в минното дело. В сектора сортиране (с модерни сензори и традиционното магнитно сепариране) фирмата е световен лидер в дейностите консултиране, производство, инсталиране.

Всички новини за фирмата: