Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Германия

EnviroFALK GmbH

Представени от Майком ООД

Пречистване на вода за производство на електроенергия

Котлите изискват постоянно висококачествена вода за отопление, производство на пара и генериране на електроенергия от парни турбини. От една страна e важно да се избягват мащабиране, депозити и корозия, причиняващи неизправности или дори престой. На второ място преработената вода за котли намалява загубите от изхвърляне, увеличава рентабилността и защитава околната среда.

EnviroFALK разработва системи за пречистване на вода, които са точно проектирани така, че да отговарят на размера, степента на налягане и режима на работа на вашия котел и съответните насоки. Комбиниран процес, обхващащ филтрация, омекотяване на вода, обратна осмоза с електродионизация (EDI) или йонен обмен е предпоставка за производството на безопасна и икономична вода за бойлера.