Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Швейцария

sterilAir AG

Представени от Майком ООД

sterilAir - Съвършенство като традиция

С присъствие на пазара от 1939 г., sterilAir AG е една от най-старите и най-опитни в света компании в областта на производството и разработката на UVC дезинфекционни устройства и компоненти. Специфичните ни умения са в хигиенните концепции, които са съобразени с конкретните нужди на отделните клиенти.

Екологичната технология sterilAir-UVC се използва предимно за дезинфекция на въздух, повърхности и течности в хранително-вкусовата промишленост, климатичната техника, строителната техника, лабораториите, медицината и животновъдството. С ноу-хау от 75 години практическо приложение, ние можем да помогнем на потребителите, както и на производителите на уреди, строителни машини и производители на продукти с добри технически решения, базирани на науката.