Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Германия

BTA International GmbH

Основната дейност на групата е планирането, изграждането, обслужването и експлоатацията на инсталации за анаеробно разграждане на органични отпадъци от селскостопански, общински, промишлени или търговски източници. BTA International допълва портфолиото за отпадъци на групата, т.е. биоотпадъци, твърди битови отпадъци и всички останали органични остатъци, когато отстраняването на примесите се окаже смислено или необходимо.